Restrukturalizace
Insolvence
Řízení

Restrukturalizace

Jsme připraveni Vám hodit záchranný kruh i v těch nejtěžších situacích.

Snižování nákladů

Optimalizace obchodních vztahů. Relokace. Uzavření nebo vyčlenění ztrátových částí podniku. Outsourcing služeb. Zefektivnění režijních a přímých personálních nákladů. Restrukturalizace smluv. Flexibilní pracovní uspořádání. Změna místa zdanění. Úprava stávajících smluv.

Věřitel | akcionář | obchodní partner

Identifikace rizika. Příprava možných krizových vyjednávacích scénářů. Opatření k zamezení bankrotu. Zajištění a uplatění práv věřitelů. Ochrana před nároky třetích stran. Obrana proti riziku daňové povinnosti v insolvenčním řízení. Zastupování ve věřitelském výboru.

Finanční restrukturalizace

Organizace sdružení bank. Vyjednávání překlenovacích úvěrů. Vyjednávání nových peněžních toků. Poskytování dodatečných finančních prostředků. Transakce prodeje a zpětného pronájmu. Kapitalizace pohledávky.

Ochrana věřitelů

Kontrola reorganizačních opatření. Kontrola nakládání s finančními prostředky a zajištěním. Optimalizace procesu realizace zajištění. Řešení správcovství. Prodej úvěrových pohledávek.

Zvláštní situace

Více informací ohledně speciálních služeb naleznete zde.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi