Insolvence
Restrukturalizace
Řízení

Insolvence

Jsme připraveni Vám hodit záchranný kruh i v těch nejtěžších situacích.

Společnosti v nesnázích

Vypracování možného postupu. Koncept restrukturalizace. Stanoviska podle IDW S6 standardu. Insolvenční návrhy. Vyhnutí se riziku osobní odpovědnosti.

Nabytí společností v problémech

Akvizice v krizi. Restrukturalizace prostřednictvím transferu. Akvizice společností v platební neschopnosti. Optimalizace personálních nákladů. Zaměstnávání a agentury práce. Daňově efektivní investiční plány.

Insolvenční správce

Prodej společností. Úpadek a nároky plynoucí z odpovědnosti za škody. Souvislosti insolvenčního a trestního práva. Vysledování a identifikace majetku. Soudní spory a vnitřní šetření.

Ochrana práv věřitelů

Poskytnutí záruk a vymáhání práv ze zajištění. Vymáhání segregačních práv nebo práv na oddělené uspokojení pohledávek.

Zvláštní situace

Více informací ohledně speciálních služeb naleznete zde.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi