Несъстоятелност
Преструктуриране
Операции

Несъстоятелност

Ние сме решени да намерим идеалното средство за помощ дори в най-трудните ситуации.

Предприятия в кризисна ситуация

Разработване на варианти за действие. Преструктуриране на концепциите. Молби за обявяване в несъстоятелност. Планове за несъстоятелност. Избягване на рисковете, свързани с личната отговорност.

Сливания и придобивания в затруднено положение

Придобиване в условията на криза. Преструктуриране чрез прехвърляне. Придобиване при несъстоятелност. Оптимизиране на разходите за персонал. Дружества за наемане и посредничество. Данъчно ефективни инвестиционни схеми.

Администратор по несъстоятелност | попечител

Продажба на предприятия. Рецесия и искове за отговорност. Несъстоятелност по наказателни дела. Проследяване на активи. Съдебни процеси и вътрешни разследвания.

Защита на правата на кредиторите

Предоставяне и изпълнение на обезпечението. Упражняване на права на отделяне или права на отделно удовлетворяване.

Специални ситуации

За повече информация относно специалните услуги, моля, кликнете тук.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас