Bedrijfsvoering
Insolventie
Herstructurering

Bedrijfsvoering

Wij zijn vastbesloten om ook in de moeilijkste situaties de ‘lifeline’ te vinden.

Aandeelhouderstatus

(Tweezijdige) trusts. Herstructurering van investeerders. Voorkomen van vertrouwenscrises en impasses. Ontbinding van complexe aandeelhouderconstructies.

Bestuurs- en toezichtsorganen

Optreden als voorzitter van ondernemingsorganen. Stabiliseren van het bestuur. Overnemen van operationele werkzaamheden. Verminderen van complexiteit crisismanagement. Communicatie.

Rapportage

Realiseren van transparantie. Controleprocedures. Bewaking van rapportage.

Financiering

Aantrekken van financiering. Organisatie van zekerheidspoolingafspraken. Bewaking van de besteding van gelden. Toezichtsclausules. Maatregelen inzake schuldenlastverlichting.

Herstructurering

Implementeren van herstructureringsadviezen. Bescherming van liquiditeit. Houden van activa. Kostenvermindering. Juridisch advies inzake faillissementskwesties.

Fusies en overnames | Uittreding

Bepaling van de uittredingsstrategie. Dataroomorganisatie en due diligence. Beheer en implementering van fusie-en overnametransacties. Organisatie van aanbestedingsprocedures.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken