Działalność bieżąca
Upadłość
Restrukturyzacja

Działalność bieżąca

Naszym celem jest znajdowanie rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Status wspólników

Unikanie kryzysu zaufania. Upraszczanie złożonych struktur udziałowych.

Organy zarządzające i nadzorcze

Pełnienie funkcji członków organów nadzorczych. Stabilizacja zarządzania. Ograniczanie złożonych procesów. Zarządzanie kryzysowe. Komunikacja.

Sprawozdawczość

Zapewnianie wymaganego poziomu transparentności. Składanie wymaganych sprawozdań.

Finansowanie

Pozyskiwanie finansowania. Monitorowanie sposobu wykorzystania środków. Nadzór nad wykonaniem zobowiązań. Umarzanie zadłużenia.

Restrukturyzacja

Wdrażanie planów restrukturyzacyjnych. Zabezpieczanie płynności. Przechowywanie aktywów. Ograniczanie kosztów.

Fuzje i przejęcia | Wyjście

Opracowywanie strategii wyjścia. Organizacja VDR. Realizacja transakcji w zakresie fuzji i przejęć. Organizacja procedur przetargowych.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?