Банкиране
Капиталови пазари
Финанси

Банкиране

Можете да разчитате на нас, за да получите пълно разбиране и задълбочени съвети относно балансираното финансиране.

Банкови съдебни процеси

Съдебни процеси. Защита срещу искове на инвеститори. Консултации по сделки с ценни книжа и фондове. Принудително изпълнение на вземания по заеми. Разрешаване на конфликти с надзорните органи.

Закон за банковия надзор | Управление на активи | Платежни услуги

Създаване на дружества за финансови услуги. Процедури за одобрение. Проектиране на организацията на работния процес и съответствието. Представителство пред надзорните органи. Консултации при разследвания от страна на надзорните органи. Възлагане на дейности на външни изпълнители. Прилагане на нови нормативни актове и разпоредби. Договорно право на банките. Оценка на нови финансови инструменти. Изисквания за собствен капитал и ликвидност.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас