Bankovnictví
Kapitálové trhy
Finance

Bankovnictví

Víme vše o vyváženém financování a jsme připraveni Vám poskytnout veškeré související právní rady.

Spory v oblasti bankovnictví

Litigace. Obrana před nároky věřitelů. Vymáhání pohledávek z úvěrů. Zastupování hlavních věřitelů ve struktuře syndikovaných úvěrů. Řešení konfliktů s orgány státního dohledu.

Bankovní dohled | Správa majetku | Platební služby

Založení společností poskytujících finanční služby. Schvalovací procesy. Návrh work- flow a organizace souladu s právní úpravou. Zastupování vůči orgánům dozoru. Poradenství v řízeních vedených orgány dozoru. Outsourcing. Implementace nových nařízení a opatření. Smluvní právo v oblasti bankovnictví. Posouzení nových finančních nástrojů. Požadavky na kapitál a likviditu.

 


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi