Finance
Bankovnictví
Kapitálové trhy

Finance

Víme vše o vyváženém financování a jsme připraveni Vám poskytnout veškeré související právní rady.

Akciové financování

Finanční struktury. Zvýšení / snížení základního kapitálu. Půjčky mezi společníkem a společností. Dohoda o podřízenosti. Financování firemní skupiny. Cash-pooling. Vylepšení potenciálu distribuce a refinancování. Záruky. Doporučující dopisy. Vymezení právního postavení dluhopisových investorů, majetkových investorů a podílových vlastníků.

Financování třetí stranou

Bankovní půjčky. Sdružené půjčky. Finanční dohody. Mezzaninový kapitál. Korporátní dluhopisy. Financování aktiv. Leasing. Prodej a zpětný pronájem. Financování z veřejných zdrojů. Otázky ratingu. Právní stanoviska. Přeměny dluhu na podíl ve společnosti. Překlenovací financování. Organizace bankovních fondů. Snížení dluhu.

Financování fúzí a akvizic

Private equity. Leveraged buyout. MBO. MBI. Prodej a vyčlenění společností. Carve out. Dohody o prodeji společnosti s užitím earn out mechanismu. Dodavatelský úvěr. Valné hromady ovlivňující práva akcionářů. Kapitálové náklady.

Zajištění kredibility

Zhodnocení a dohody o finančním zajištění. Dokumentace k zajištění. Monitorování zajištění. Optimalizace realizace zajištění. Strukturování faktoringu. Obchodní podmínky. Založení a servis pojištění úvěru. Výkon zajištění.

Speciální situace

Zhodnocení možností restrukturalizace. Restrukturalizace rozvahy. Prominutí dluhu. Restrukturalizace úvěrů. Kontrola nakládání s finančními prostředky. Řešení úschovy. Nesplácené úvěry.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi