Financiering
Bancair
Kapitaalmarkten

Financiering

Wij staan klaar om u te voorzien van diepgaand inzicht en grondig advies over evenwichtige financiering.

Aandeelhoudersfinanciering

Financieringsconstructies. Kapitaalverhoging en -vermindering. Aandeelhouderleningen. Gelaagde aandeelhoudersfinancieringsronden. Achterstellingsovereenkomsten. Concernfinanciering. Cashpools. Verbetering van distributie- en herfinancieringspotentieel. Garanties en garantstelling comfort letters. Afbakening van juridische posities van beleggers in schuldpapier en aandelen.

Externe financiering

Bankleningen. Participatieleningen. Consortiumleningen. Financiële bedingen.Mezzaninekapitaal. Bedrijfsobligaties. Door activa gedekte financiering. Leasing. Sale-en- leaseback. Overheidsfinanciering. Ratingvragen. Legal opinions. Debt-equity swaps. Overbruggingsfinanciering. Organisatie van bankenpools. Schuldvermindering en herstructurering van schulden.

Overnamefinanciering | Fusie- en overnamefinanciering

Private equity. Leveraged buyout. Management buy-out. Management buy-in. Carve-outs. Earn-outregelingen. Vendor notes. Corporate action en kapitaalinvesteringslijnen.

Kredietbescherming

Beoordeling en organisatie van zekerheden. Documentatie inzake zekerheden. Monitoring van zekerheden. Optimalisering van zekerheidsstelling. Structurering van factoring. Termsheets.

Bijzondere situaties

Evaluatie van herstructureringsmogelijkheid en het nut ervan. Balansherstructurering. Kwijtschelding van schuld.Herstructureringsleningen. Controle op de verdeling van fondsen. Escrowoplossingen en slechte leningen.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken