Финанси
Банкиране
Капиталови пазари

Финанси

Можете да разчитате на нас, за да получите пълно разбиране и задълбочени съвети относно балансираното финансиране.

Финансиране от страна на акционерите

Структури за финансиране. Увеличаване и намаляване на капитала. Заеми за акционерите. Споразумения за подчиненост. Финансиране на корпоративни групи. Парични пулове. Подобряване на потенциала за разпределение и рефинансиране. Гаранции и обезпечения. Писма за подкрепа. Разграничаване на правните позиции на дълговите и капиталовите инвеститори.

Финансиране от трети страни

Банкови заеми. Заеми за участие. Синдикиране на заеми. Финансови ковенции. Мецанин капитал. Корпоративни облигации. Финансиране на активи. Лизинг. Продажба и обратен лизинг. Публично финансиране. Въпроси, свързани с рейтинга. Правни становища. Замяна на дълг със собствен капитал. Мостово финансиране. Организация на банкови пулове. Намаляване на дълга.

Финансиране на придобивания | Финансиране на сливания и придобивания

Частен капитал. Изкупуване с ливъридж. MBO. MBI. Разделяне. Споразумения за откупуване. Бележки към доставчика. Корпоративни действия. Линии за капиталови разходи.

Защита на кредити

Оценка и подреждане на обезпеченията. Документиране на обезпеченията. Мониторинг на обезпеченията. Оптимизиране на реализацията на обезпеченията. Структуриране на факторинг. Срочни листове.

Специални ситуации

Оценка на способностите за преструктуриране и заслугите. Преструктуриране на баланса. Освобождаване от дълг. Преструктуриране на заеми. Контрол на разпореждането със средства. Ескроу решения. Необслужвани кредити.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас