Капиталови пазари
Банкиране
Финанси

Капиталови пазари

Можете да разчитате на нас, за да получите пълно разбиране и задълбочени съвети относно балансираното финансиране.

Право на капиталовите пазари

Инвестиционно моделиране. Структуриране на продукти. Създаване на продукти. Консултации за капиталовия пазар. Надлежна проверка. Консултации за IPO. Правни становища. Планове за възнаграждение на служителите. Споразумения за консултантски услуги. Ad-hoc оповестяване. Право на вътрешната информация. Организиране и провеждане на общи събрания. Изисквания за уведомяване съгласно ЗППЦК. Уведомяване за правото на гласуване.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас