Kapitálové trhy
Bankovníctvo
Financie

Kapitálové trhy

Počítajte s nami, že vám poskytneme úplné porozumenie a dôkladné rady týkajúce sa vyváženého financovania.

Právo kapitálových trhov

Investičné modelovanie. Štrukturovanie produktov. Zakladanie produktov. Poradenstvo na kapitálovom trhu. Duediligence. Rady IPO. Právne stanoviská. Plány odmeňovania zamestnancov. Dohody o poradenstve. Zverejnenie ad hoc. Zasvätené právo. Organizácia a vedenie valných zhromaždení. Oznamovacie požiadavky podľa zákona o obchodovaní s cennými papiermi. Oznámenie hlasovacích práv.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať