Bankovníctvo
Kapitálové trhy
Financie

Bankovníctvo

Počítajte s nami, že vám poskytneme úplné porozumenie a dôkladné rady týkajúce sa vyváženého financovania.

Bankové spory

Súdne spory. Obrana proti nárokom investorov. Poradenstvo v oblasti cenných papierov a transakcií s fondmi. Vymáhanie úverových pohľadávok. Riešenie konfliktov s orgánmi dohľadu.

Banková dozorná rada | Prevod peňazí

Zakladanie spoločností poskytujúcich finančné služby. Schvaľovacie postupy. Návrh pracovného toku a organizácie dodržiavania predpisov. Zastúpenie pred orgánmi dohľadu. Poradenstvo pri vyšetrovaní orgánmi dohľadu. Outsourcing. Implementácia nových predpisov a ustanovení. Bankové zmluvné právo. Hodnotenie nových finančných nástrojov. Požiadavky na vlastné imanie a likviditu.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať