Bankowość
Rynki kapitałowe
Finanse

Bankowość

Kompleksowe doradztwo w zakresie dostępnych form finansowania.

Postępowanie sądowe

Prowadzenie postepowań sądowych. Obrona przed roszczeniami inwestorów. Ustanawianie zabezpieczeń. Dochodzenie roszczeń wynikających z umów kredytów/pożyczek. Rozwiązywanie sporów z organami nadzorczymi.

Kwestie regulacyjne | Zarządzanie aktywami | Usługi płatnicze

Zakładanie podmiotów świadczących usługi finansowe. Procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji. Projektowanie przepływów pracy. Opracowywanie i wdrażanie strategii i polityki compliance. Doradztwo w zakresie postepowań prowadzonych przez organy nadzoru. Outsourcing. Wdrażanie nowych procedur. Ocena nowych instrumentów finansowych. Wymagania w zakresie kapitału własnego i płynności.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?