Finanse
Bankowość
Rynki kapitałowe

Finanse

Kompleksowe doradztwo w zakresie dostępnych form finansowania.

Finansowanie przez wspólników

Opracowanie struktury finansowania. Podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego. Pożyczki wspólników. Umowy podporządkowania wierzytelności. Refinansowania. Zabezpieczenia kredytów/pożyczek. Listy gwarancyjne.

Finansowanie zewnętrzne

Kredyty bankowe. Pożyczki partycypacyjne. Finansowanie antresolowe. Obligacje. Leasing. Leasing zwrotny. Sporządzanie opinii prawnych. Ocena zdolności kredytowej. Zamiana długu na kapitał. Finansowanie pomostowe. Redukcja zadłużenia.

Finansowanie fuzji i przejęć

Transakcje typu private equity. Wykuplewarowany. Wykup menedżerski (MBO, MBI). Ustalenia dot. podziału zysków. Linie kredytowe związane z wydatkami inwestycyjnymi.

Zabezpieczenia kredytów

Ocena i ustanawianie zabezpieczeń. Dokumentacja i monitorowanie zabezpieczeń. Optymalizacja wykorzystania zabezpieczeń. Faktoring. Ustalanie podstawowych warunków finansowania (term sheet).

Sytuacja nadzwyczajne

Ocena możliwości restrukturyzacyjnych. Przeprowadzanie restrukturyzacji finansowej. Umorzenie zadłużenia. Restrukturyzacja kredytu/pożyczki. Umowy rachunków zastrzeżonych i powierniczych. Obsługa kredytów/pożyczek niespłacanych.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?