Защита при финансови нарушения
Съдебни процеси
Решаване на спорове

Защита при финансови нарушения

Можете да разчитате на нас да предприемем решителни заключителни стъпки в сложните съдебни и арбитражни дела.

Съответствие

Програми за съответствие. Прилагане на правила за поведение. Обучение. Системи за подаване на сигнали за нередности. Контрол на персонала. Антитръстово съответствие. Одити за съответствие. Надлежна проверка за съответствие. Управление на риска.

Корпоративна защита

Представителство на корпоративни интереси. Защита на персонала на дружеството. Указания относно претърсвания и изземвания. Координация на медиите и връзките с обществеността.

Сигурност и възстановяване на активи

Процедури за обезщетение за вреди. Запориране на активи. Искове по застраховка D&O и застраховка за имуществени вреди. Ангажиране на разследващи агенции.

Специални трудови мерки

Официално разследване на съмнения за нарушения. Освобождаване. Програми за амнистия.

Корпоративно разследване

Вътрешни разследвания. Консултации на дружества, пострадали от наказателно преследване. Комуникация с властите. Подбор и координация на разследващите измами.

Представяне на индивидуални интереси

Наказателна защита. Управление на защитата. Консултиране на свидетели. Представителство в спомагателни производства

Консултации за превенция на престъпността при чиновниците

Оценка на възможните рискови констелации. Рискове за съответствие при сливания и придобивания и преструктурирания. Оптимизиране на структурите за продажби.

Регулаторни въпроси

Ръководство на разследванията от страна на националните и международните органи за финансов надзор. Специални и вътрешни въпроси. Разследвания на Комисия за финансов надзор. Доклади за случаи на изпиране на пари.

Защита по наказателни дела в областта на данъчното право

Защита по обвинения в укриване на данъци. BEPS. Подкрепа по време на данъчни проверки. Искове пред данъчните съдилища. Консултации на данъчни консултанти и счетоводители. Консултации по коригирани декларации.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас