White-collar crime
Postępowania sądowe
Rozwiązywanie sporów

White-collar crime

Skutecznie reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowań sądowych i arbitrażowych.

Compliance

Opracowywanie i wdrażanie strategii i polityki compliance. Szkolenia. Wdrażanie procedur whistleblowing. Regulaminy korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Kontrole pracowników. Zapewnianie zgodności z przepisami prawa antymonopolowego. Audyty compliance. Badania due diligence w zakresie compliance.

Ochrona interesów spółki

Obrona pracowników. Zapewnienia wytycznych w zakresie przeszukań i zajęć mienia. Wypadki przy pracy i odpowiedzialność produktowa. Koordynacja działań PR.

Ochrona aktywów

Roszczenia odszkodowawcze. Zajęcia aktywów. Kwestie związane z odpowiedzialnością osobistą członków organów spółek.

Działania w zakresie prawa pracy

Weryfikacja zgłoszeń podejrzeń popełnienia przestępstwa. Podejmowanie dalszych działań wewnętrznych.

Dochodzenia wewnętrzne

Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych. Doradztwo na rzecz spółek ponoszących szkody na skutek postępowań karnych. Zgłaszanie przestępstw odpowiednim organom. Wybór osób odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń związanych z nadużyciami finansowymi.

Reprezentacja interesów indywidualnych

Obrona w postępowaniach karnych. Obrona członków organów spółek. Wspieranie świadków.

Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym

Ocena potencjalnych zagrożeń. Identyfikacja ryzyk związanych z przejęciami, połączeniami i restrukturyzacją. Optymalizacja struktur.

Kwestie regulacyjne

Wsparcie w zakresie postępowań prowadzonych przez krajowe i międzynarodowe organy nadzoru finansowego. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Obrona w postępowaniach karno-skarbowych

Obrona przed oskarżeniami dot. uchylania się od opodatkowania. Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy. Wsparcie dla  doradców podatkowych i księgowych. Korekty zeznań podatkowych.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?