Rozwiązywanie sporów
Postępowania sądowe
White-collar crime

Rozwiązywanie sporów

Roszczenia handlowe

Zarządzanie wierzytelnościami. Reprezentacja przed sądami powszechnymi. Uzyskiwanie zabezpieczenia roszczeń. Postępowania arbitrażowe. Skarga pauliańska. Zajęcia aktywów krajowych i zagranicznych. Postępowanie egzekucyjne.

Spory z zakresu prawa pracy

Reprezentacja przed sądami pracy i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Reprezentacja w postępowaniach przed komisją pojednawczą. Negocjacje ze związkami zawodowymi.

Spory dotyczące nieruchomości

Odzyskiwanie należności. Reprezentacja przed sądami powszechnymi. Uzyskiwanie zabezpieczenia roszczeń. Skarga pauliańska. Zajęcia aktywów krajowych i zagranicznych.

Spory w zakresie IT

Arbitraż krajowy i międzynarodowy. Reprezentacja przed sądami powszechnymi. Postępowania polubowne dot. domen internetowych. Mediacje.

Spory w zakresie praw własności intelektualnej

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Arbitraż krajowy i międzynarodowy.

Spory podatkowe

Postępowania przed organami podatkowymi. Postępowania odwoławcze. Czynny żal. Ochrona przed roszczeniami.

Spory korporacyjne

Reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Spory związane z projektami outsourcingowymi

Dostosowywanie cen. Ochrona i wykonywanie praw umownych. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Spory handlowe

Ocena praw klienta i prawdopodobieństwa uzyskania pomyślnego rozstrzygnięcia. Prowadzenie sporów wynikających z umów handlowych. Postępowania związane z odpowiedzialnością deliktową. Spory w zakresie gwarancji i rękojmi. Spory wynikające z umów najmu. Spory na gruncie prawa bankowego. Odzyskiwanie należności. Zarządzanie roszczeniami. Papiery wartościowe. Tajemnice przedsiębiorstwa i postępowania antymonopolowe.

Postępowania w zakresie odpowiedzialności

Postępowania dotyczące odpowiedzialności stron trzecich, w szczególności doradców. Ubezpieczenia.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?