Corporate & Commercial Litigation
Geschillen
Verweer bij witteboordencriminaliteit

Corporate & Commercial Litigation

Handelsvorderingen

Debiteurenbeheer. Vertegenwoordiging in rechte. Tussentijdse voorzieningen. Arbitrage. Vernietigingsprocedures. Beslag op binnenlandse- en buitenlandse activa. Handhaving.

Arbeidsrechtgeschillen

Vertegenwoordiging voor de arbeidsrechter. Vertegenwoordiging voor het Europese Hof van Justitie. Vertegenwoordiging in verzoeningscommissieprocedures. Verkrijging van testcases. Onderhandeling met vakbonden.

Vastgoedgeschillen

Terugvordering van schulden. Vordering wegens niet-nakoming. Vertegenwoordiging voor de rechter. Tussentijdse voorzieningen. Arbitrage. Vernietigingsprocedures. Beslag op binnenlandse- en buitenlandse activa.

IT-geschillen

Binnenlandse- en buitenlandse arbitrage. Vertegenwoordiging in rechte. Afzonderlijke bewijsprocedures. Domeinbemiddelingsprocedures. Bemiddelingsproces.

IE-geschillen

Vertegenwoordiging in rechte, waaronder bij de octrooirechter. Vertegenwoordiging voor het Duitse octrooi- en merkbureau (GPTO) en het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Vertegenwoordiging voor de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO). Binnenlandse- en buitenlandse arbitrage.

Fiscale geschillen

Beroeps- en fiscale juridische procedures. Vrijwillige bekendmaking van gegevens. Instelling van aansprakelijkheidsvorderingen.

Ondernemingsgeschillen

Arbitrale deskundig-adviesprocedures. Arbitrage. Vertegenwoordiging voor de civiele rechter.

Geschillen bij uitbestedingsprojecten

Prijsaanpassingen. Bescherming van contractuele rechten. Arbitrale deskundig-adviesprocedures. Arbitrage vertegenwoordiging voor de civiele rechter.

Commerciële procedures

Beoordeling van de aanspraken van cliënt. Inschatting van de kansen van cliënt op succes in het geschil. Actieve en passieve geschillen. Zakelijke overeenkomsten en commerciële geschillen. Geschillen onder het recht inzake onrechtmatige daad. Garantiegeschillen. Huurgeschillen geschillen onder bancair recht. Geschillen omtrent de terugvordering van schulden. Schadebeheer. Geschillen inzake executierecht. Effecten, goederen en grondstoffen. Handelsgeheimen en kartelaangelegenheden.

Aansprakelijkheidsprocedures

Aansprakelijkheidsprocedures wegens aansprakelijkheid van derde partijen, met name van consultants. Verzekering.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken