Verweer bij witteboordencriminaliteit
Geschillen
Corporate & Commercial Litigation

Verweer bij witteboordencriminaliteit

U kunt erop rekenen dat wij de beslissende laatste stappen zetten in complexe geschillen- en arbitragezaken.

Compliance

Compliancestructuur. Implementering van gedragsregels. Training. Klokkenluiderssystemen. Reglementen voor e-mail- en internetgebruik, Controle van personeel. Naleving van antikartelregels. Compliance-audits. Compliance due diligence.

Verweer namens de onderneming

Behartiging van ondernemingsbelangen. Verweer ten behoeve van ondernemingspersoneel. Begeleiding bij doorzoeking en beslaglegging. Bedrijfsongevallen en productaansprakelijkheid. Afstemming van persaangelegenheden en public relations.

Beveiliging en herstel van activa

Schadevorderingsprocedures. Beslaglegging op activa. Financiële schadevergoedingskwesties inzake directeuren en bestuurders. Inschakeling van onderzoeksbureaus.

Bijzondere arbeidsmaatregelen

Formeel onderzoek naar vermoedelijke misdrijven. Ontheffingen. Amnestieprogramma’s.

Bedrijfsonderzoek

Intern onderzoek. Advies aan door misdrijven getroffen bedrijven. Aangifte van misdrijven bij de autoriteiten. Selectie van en afstemming met fraude-onderzoekers.

Individuele belangenbehartiging

Strafrechtelijk verweer. Verweer van leidinggevende. Ondersteuning van getuigen. Vertegenwoordiging in nevenprocedures.

Advies omtrent preventie van witteboordencriminaliteit

Beoordeling van mogelijke risicosituaties. Strafrechtrisico’s bij ondernemingsovernames en herstructurering. Optimalisering van de verkoopstructuur.

Toezichtkwesties

Begeleiding bij onderzoek door nationale en internationale financiële toezichthouders. Incidentele en voorkenniskwesties. SEC-onderzoeken. Aangifte wegens witwaspraktijken.

Verweer in fiscale strafrechtzaken

Verweer bij beschuldigingen van belastingontwijking. BEPS. Ondersteuning bij belastingaudits. Procedures voor de belastingrechter. Advies aan belastingadviseurs en klanten. Advies omtrent gewijzigde aangiftes.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken