Obhajoba v hospodářské trestné činnosti
Litigace
Sporová agenda

Obhajoba v hospodářské trestné činnosti

Můžete se spolehnout na naši podporu. Především při posledních rozhodujících krocích ve složitých soudních a rozhodčích řízeních.

Compliance

Compliance struktury. Implementace pravidel chování. Školení. Systémy upozornění na porušování předpisů a norem. Předpisy a pravidla elektronické komunikace a používání internetu. Kontrola zaměstnanců. Interní politika a předpisy proti nekalosoutěžnímu jednání. Compliance audit. Compliance právní prověrka.

Zájmy firmy

Zastupování v souvislosti s firemními zájmy. Obhajoba zaměstnanců společnosti. Pokyny při šetření a konfiskaci. Průmyslové nehody a odpovědnost za výrobky. Koordinace PR oddělení.

Zajištění a obnova aktiv

Řízení o náhradě škody. Zabavení aktiv. Záležitosti týkající se pojištění jednatelů a výkonných pracovníků proti odpovědnosti za škodu. Závazky vyšetřovacích agentur.

Speciální pracovněprávní opatření

Formální vyšetřování při podezření z trestných činů.

Vyšetřování v rámci podniku

Interní vyšetřování. Poradenství společnostem poškozeným trestným činem. Komunikace s úřady. Výběr a koordinace vyšetřovatelů podvodného jednání.

Zastupování individuálních zájmů

Obhajoba v trestním řízení. Řízení obhajoby. Svědecké poradenství. Zastupování poškozených v trestním řízení.

Poradenství v oblasti prevence před hospodářskou trestnou činností

Zhodnocení možných rizikových konstelací. Trestněprávní rizika spojená s akvizicemi a restrukturalizacemi společností. Optimalizace prodejních struktur.

Záležitosti veřejnoprávní regulace

Odborné vedení při vyšetřování národními a mezinárodními orgány finančního dohledu. Tématika insider tradingu. Reporty v problematice praní špinavých peněz.

Obhajoba v trestním řízení vedeným ohledně daňových trestných činů

Obhajoba při obvinění z daňových úniků. Mezinárodní zdanění. Podpora v daňových auditech. Uplatnění nároků vůči finančním úřadům. Poradenství daňovým poradcům a účetním. Poradenství ohledně vrácení daně.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi