Obrana bielych golierov
Spory
Riešenie sporov

Obrana bielych golierov

Môžete sa na nás spoľahnúť pri vykonávaní rozhodujúcich krokov v komplexných súdnych a arbitrážnych prípadoch.

Súlad s právnymi predpismi

Compliance štruktúry. Implementácia kódexov správania sa. Školenia. Systémy poukazovania na protiprávnu činnosť. Obmedzenia používania e-mailov a internetu. Audit. Due Diligence.

Obrana spoločnosti

Zastupovanie záujmov spoločnosti. Obhajoba zamestnancov spoločnosti. Poradenstvo pri prehliadkach a zadržaniach. Priemyselné nehody a zodpovednosť za produkt. Koordinácia PR a tlače.

Zabezpečenie a obnova aktív

Konania o náhradu škody. Zabezpečenie aktív. D&O a poistné prípady týkajúce sa zodpovednosti za finančnú škodu. Záväzky vyšetrovacích spoločností.

Špeciálne pracovné opatrenia

Formálne vyšetrovanie podozrivých deliktov. Prepúšťanie. Programy amnestie.

Korporátne vyšetrovanie

Interné vyšetrovanie. Poradenstvo spoločnostiam poškodeným trestnou činnosťou. Výber a koordinácia vyšetrovateľov podvodov.

Zastupovanie pri individuálnych záujmoch

Obhajoba v trestnom konaní. Manažment obhajoby. Zastupovanie vo vedľajších konaniach.

Poradenstvo ohľadne prevencie trestných činov bielych golierov

Vyhodnotenie možného rizika. Riziká ohľadne súladu s právnymi predpismi pri zlúčeniach, akvizíciach a reštrukturalizácií. Optimalizácia predajnej štruktúry.

Regulatorika

Poradenstvo pri vyšetrovaniach národných a medzinárodných finančných orgánov dohľadu. Otázky obchodovania s využitím dôverných informácií. SEC vyšetrovania. Nahlasovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Obhajoba v trestnom a daňovom konaní

Obhajoba pri obvineniach z krátenia dane. BEPS. Pomoc s daňovým auditom. Daňové spory. Poradenstvo daňovým konzultantom a účtovníkom.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať