Съдебни процеси
Решаване на спорове
Защита при финансови нарушения

Съдебни процеси

Можете да разчитате на нас да предприемем решителни заключителни стъпки в сложните съдебни и арбитражни дела.

Арбитраж

Международни арбитражни производства. Съдебни производства. Граждански спорове. Избрани наказателни дела, свързани с търговска дейност. Предварителни мерки (съдебни забрани и ограничения).

Медиация

Представителство и подкрепа при търговска медиация.

Неутрална оценка

Представителство в процедури по оценяване.

Конференции за уреждане на спорове

Представителство на конференции за постигане на споразумение. Изготвяне на ключови параметри за ефективно уреждане на спорове.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас