act legal: Отговорни

Управление на проекти

Имаме широка перспектива и винаги гледаме голямата картина.

Специализираният ни опит е добре познат на пазара.

Много клиенти ни смятат не само за свои правни консултанти, но и често ни поверяват управлението и изпълнението на важни проекти. Причините за това са разнообразни – от установяване на високо ниво на влияние в кратки срокове до придобиване на широки познания при спазване на политическите изисквания.

Осигуряваме подкрепа по ясен, ефективен начин, тъй като имаме богати познания и опит, произтичащи от множество подобни ситуации.

Класическите задачи включват сделки по сливания и придобивания и сделки с недвижими имоти, интеграция след сливане, разделяне, преместване на предприятия, промени в персонала, преструктуриране, вътрешни разследвания, разработване на системи за съответствие, подаване на документи по по различни лицензионни процедури, оптимизиране на портфейли от недвижими имоти и попечителство.

Ако координацията е в наша власт, всички участници могат да разчитат на ефективен напредък на проекта. При нас с управлението на проекти винаги се занимават опитни, решителни и сговорчиви юристи и бизнесмени. Ние сме професионално компетентни във всички съответни работни потоци. При сложни проекти оставаме в течение на нещата и действаме като посредник между всички заинтересовани страни. Считаме, че приносът на другите участници в проекта е съществен крайъгълен камък за неговия успех.

Можем да действаме в рамките на офис за управление на проекти, като ръководител на работни направления, като временен главен юрисконсулт, в рамките на отдел „Човешки ресурси“ или дори директно в процеса на изпълнение, в зависимост от изискванията на проекта. С отделни експерти или цели екипи. И винаги там, където задачата може да бъде изпълнена най-добре.

3. май 2024

The Legal 500 again recommends act legal Czechia

The prestigious rating agency, The Legal 500, once again recommends act legal Czech Republic (act Řanda Havel Legal) and its lawyers. The Legal 500, an independent guide which evaluates law firms a... read more
10. април 2024

act Fort Advocaten is ranked in Legal500 2024

act FORT has again been ranked in The Legal 500 EMEA 2024 edition in the categories Industry Focus: Retail, Real Estate and Dispute Resolution: Commercial Litigation. Other good news is that for th... read more
21. март 2024

Digital transformation – Is your company prepared for the new EU laws?

In order to shape Europe’s digital future, the European Commission has prepared and enacted a large number of legal regulations that form the legal framework for the digital transformation. T... read more
13. март 2024

AMLA – The European Money Laundering Authority comes to Frankfurt

FRANKFURT – On 22 February 2024, the representatives of the Council and the European Parliament decided that the seat of the future European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) will be in ... read more
1. март 2024

act Fort Advocaten moves to Teniersstraat 1!

On February 26, 2024, act FORT moved to Teniersstraat 1 close to the Museumplein in Amsterdam. A beautiful building where we would love to welcome you! The choice for this building is part of act F... read more
22. февруари 2024

The Hungarian ESG Act has arrived

Due to the holiday season and the legislative dumping at the end of the year, the important new milestone in the ESG field did not receive much publicity, even though Act CVIII of 2023, the ESG Act... read more
22. февруари 2024

Fake environmental awareness, or the “green washing” phenomenon – according to the Hungarian Competition Authority

Today, more and more companies are trying to convince consumers with the pretence of a sustainable future and environmental awareness. However, in many cases, there is no real responsibility behind... read more
2. февруари 2024

act legal European law firm advised Doosan Škoda Power s.r.o. on executing EPC agreement with Orlen S.A.

Thanks to the partnership collaboration of act legal offices from Poland and the Czechia that provided legal services during the procurement procedure and negotiations, Doosan Škoda Power s.r.o. st... read more

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас