act legal: Отговорни

Управление на проекти

Имаме широка перспектива и винаги гледаме голямата картина.

Специализираният ни опит е добре познат на пазара.

Много клиенти ни смятат не само за свои правни консултанти, но и често ни поверяват управлението и изпълнението на важни проекти. Причините за това са разнообразни – от установяване на високо ниво на влияние в кратки срокове до придобиване на широки познания при спазване на политическите изисквания.

Осигуряваме подкрепа по ясен, ефективен начин, тъй като имаме богати познания и опит, произтичащи от множество подобни ситуации.

Класическите задачи включват сделки по сливания и придобивания и сделки с недвижими имоти, интеграция след сливане, разделяне, преместване на предприятия, промени в персонала, преструктуриране, вътрешни разследвания, разработване на системи за съответствие, подаване на документи по по различни лицензионни процедури, оптимизиране на портфейли от недвижими имоти и попечителство.

Ако координацията е в наша власт, всички участници могат да разчитат на ефективен напредък на проекта. При нас с управлението на проекти винаги се занимават опитни, решителни и сговорчиви юристи и бизнесмени. Ние сме професионално компетентни във всички съответни работни потоци. При сложни проекти оставаме в течение на нещата и действаме като посредник между всички заинтересовани страни. Считаме, че приносът на другите участници в проекта е съществен крайъгълен камък за неговия успех.

Можем да действаме в рамките на офис за управление на проекти, като ръководител на работни направления, като временен главен юрисконсулт, в рамките на отдел „Човешки ресурси“ или дори директно в процеса на изпълнение, в зависимост от изискванията на проекта. С отделни експерти или цели екипи. И винаги там, където задачата може да бъде изпълнена най-добре.

15. септември 2023

act legal Czech Republic has been ranked in the IFLR1000 for 2023

The prestigious rating agency IFLR1000 has ranked act legal Czech Republic (act Řanda Havel Legal) among notable law firms in the Czech Republic for the past 12 years. In 2023, once again act Řanda... read more
16. август 2023

Cross-border transaction: Private Equity Investor Nimbus sells RAMPG Group

act legal advised the private equity investor Nimbus hands-on investors in a cross-border transaction led by act AC Tischendorf Rechtsanwälte with further teams from Hungary, Poland, the US and Fra... read more
20. юли 2023

Theoretical and Practical Aspects Regarding the Cancellation of a Job Position

What does the cancellation of a job position represent and what impact does it have on the employee that occupies such job position? The cancellation of a position represents an internal restructur... read more
13. юли 2023

act legal Expands its European Reach: Welcoming Aston Avocats in France and KDBM Law in Bulgaria

We are thrilled to announce the addition of two prestigious offices. As of July 1st, 2023, Aston Avocats in France and KDBM Law in Bulgaria joined act legal, fortifying the act legal’s presence and... read more
6. юли 2023

ChatGPT, thinking software and algorithms – Are there limits to the use of artificial intelligence?

In his current article in the Börsen-Zeitung, Dr. Thomas Block, MBA, explains the „status quo vadis“. Click here for the article (article in German language only). read more
2. юли 2023

Great news – Welcome SKYE Partners

We are delighted to announce that as of 1 July 2023, act legal Germany („ACT“) and SKYE Partners („SKYE“) have merged. This merger creates a market-leading 360-degree point ... read more
23. юни 2023

„game • set • action“ – ACT Frankfurt Open 2023

Our first serve to the first ACT tennis event was a terrific success. Everything was perfect, our guests, the food, the location, the fair play and the atmosphere. An unforgettable afternoon and ev... read more
31. май 2023

The Legal 500 again recommends act legal Czech Republic

The prestigious rating agency, The Legal 500, once again recommends act legal Czech Republic (act Řanda Havel Legal) and its lawyers. The Legal 500, an independent guide which evaluates law firms a... read more

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас