act legal: Отговорни

Управление на проекти

Имаме широка перспектива и винаги гледаме голямата картина.

Специализираният ни опит е добре познат на пазара.

Много клиенти ни смятат не само за свои правни консултанти, но и често ни поверяват управлението и изпълнението на важни проекти. Причините за това са разнообразни – от установяване на високо ниво на влияние в кратки срокове до придобиване на широки познания при спазване на политическите изисквания.

Осигуряваме подкрепа по ясен, ефективен начин, тъй като имаме богати познания и опит, произтичащи от множество подобни ситуации.

Класическите задачи включват сделки по сливания и придобивания и сделки с недвижими имоти, интеграция след сливане, разделяне, преместване на предприятия, промени в персонала, преструктуриране, вътрешни разследвания, разработване на системи за съответствие, подаване на документи по по различни лицензионни процедури, оптимизиране на портфейли от недвижими имоти и попечителство.

Ако координацията е в наша власт, всички участници могат да разчитат на ефективен напредък на проекта. При нас с управлението на проекти винаги се занимават опитни, решителни и сговорчиви юристи и бизнесмени. Ние сме професионално компетентни във всички съответни работни потоци. При сложни проекти оставаме в течение на нещата и действаме като посредник между всички заинтересовани страни. Считаме, че приносът на другите участници в проекта е съществен крайъгълен камък за неговия успех.

Можем да действаме в рамките на офис за управление на проекти, като ръководител на работни направления, като временен главен юрисконсулт, в рамките на отдел „Човешки ресурси“ или дори директно в процеса на изпълнение, в зависимост от изискванията на проекта. С отделни експерти или цели екипи. И винаги там, където задачата може да бъде изпълнена най-добре.

22. февруари 2024

The Hungarian ESG Act has arrived

Due to the holiday season and the legislative dumping at the end of the year, the important new milestone in the ESG field did not receive much publicity, even though Act CVIII of 2023, the ESG Act... read more
22. февруари 2024

Fake environmental awareness, or the “green washing” phenomenon – according to the Hungarian Competition Authority

Today, more and more companies are trying to convince consumers with the pretence of a sustainable future and environmental awareness. However, in many cases, there is no real responsibility behind... read more
2. февруари 2024

act legal European law firm advised Doosan Škoda Power s.r.o. on executing EPC agreement with Orlen S.A.

Thanks to the partnership collaboration of act legal offices from Poland and the Czechia that provided legal services during the procurement procedure and negotiations, Doosan Škoda Power s.r.o. st... read more
23. януари 2024

The European Sustainability Reporting Standards (ESRS) under the CSRD are coming – „to dos“ for companies

The new reporting obligation under the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) begins in the 2024 financial year for all companies already covered by the Non-Financial Reporting Directi... read more
19. януари 2024

DORA is coming – early implementation is advisable

With the Digital Operational Resilience Act („DORA“ for short), the European Union has created a regulation for cyber security, ICT risks and digital operational resilience for almost a... read more
10. януари 2024

act legal Romania promotes two colleagues to Partner

act legal Romania kicks off the new year with good news by announcing the promotion of Andrei Croitoru and Iustina Oblu to Partner. From the outset, act legal has nurtured legal personalities with ... read more
7. декември 2023

Expansion course: griep Group and Swiss Post AG combine their expertise in construction logistics

Over the past 11 years, the long-established griep Group, based in Wiesbaden, has developed into one of Germany’s leading construction logistics specialists. With around 190 employees, griep ... read more
6. декември 2023

future secured – Investor search successfully completed: The outpatient care service provider DigniCare is looking to the future with the continuation concept of Lamberth Pflege GmbH

Dr Alexander Höpfner: „With the continuation of business operations by the investor, a good solution has been found for the creditors that also takes into account the interests of those in ne... read more

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас