Обезщетения
Заетост
Компенсация

Обезщетения

Ние се нареждаме сред водещите европейски специалисти в предлагането на индивидуални съвети за работодатели.

Пенсионни схеми на дружеството

Оценка и преценка. Хармонизиране и реорганизиране на пенсионните системи. Парично финансиране на пенсионните задължения. Избор на най-добрата структура на пенсионната схема. Модели на жизнения цикъл. Преговори с работническите съвети и синдикатите. Тактики и изпълнение. Модели за отказ от участие. Пенсионно осигуряване и управление на риска.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас