Компенсация
Заетост
Обезщетения

Компенсация

Ние се нареждаме сред водещите европейски специалисти в предлагането на индивидуални съвети за работодатели.

Модели на компенсация / Планове за плащания

Планове за отсрочено възнаграждение. Споразумения за възнаграждение на ръководството. Изготвяне и прилагане на алтернативни плащания (опции за акции, планове за закупуване на акции от служители). Планове за виртуални опции за акции (VSOP). Промяна в контрола. Споразумения за прекратяване на трудови правоотношения. Компенсация на директорите. Права за компенсация с дялово участие. Споразумения за разделяне и задържане. „Златни парашути“.

 


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас