Регулаторни
Данъци
Съответствие

Регулаторни

Можете да разчитате на нас, за да ви помогнем да спазвате данъчните режими и да разбирате регулаторната рамка на вашия бизнес.

Регулаторна (нормативна) среда

Защита срещу санкции, наложени от органи от публичния сектор. Представителство в производства по обжалване на незаконосъобразни решения, наложени от административен орган. Актуализиране на вътрешните правила с цел предотвратяване на нарушения на правните разпоредби поради промени в нормативната среда. Изготвяне и прилагане на цялостни програми за съответствие, включително обучение на ключови служители. Изготвяне на ключови стратегии във връзка с развитието на нормативната уредба в сектора.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас