Regulatorika
Dane
Súlad s právnymi predpismi

Regulatorika

Spoľahnite sa na nás pri posudzovaní otázok aplikovateľnosti daňových režimov a regulačného rámca Vášho podnikania.

Regulatorika a dodržiavanie právnych predpisov

Ochrana proti sankciám orgánov verejnej správy. Zastupovanie v odvolacích konaniach proti nezákonne udeleným sankciám zo strany orgánov verejnej moci. Aktualizácia interných predpisov zamedzujúca porušovaniu právnych predpisov v dôsledku ich zmeny. Príprava a implementácia komplexných compliance programov zahŕňajúcich tréning kľúčových zamestnancov. Príprava kľúčových stratégií zohľadňujúca vývoj sektorových právnych predpisov.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať