Veřejnoprávní regulace
Daně
Compliance

Veřejnoprávní regulace

Můžete se spolehnout, že Vám pomůžeme dostát všem platným daňovým předpisům a pochopit regulatorní rámec vašeho podnikání.

Prostředí veřejnoprávní regulace

Ochrana před sankcemi uloženými veřejnoprávními orgány. Zastupování v odvolacích řízeních proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů. Aktualizace vnitřních směrnic za účelem prevence porušování právních předpisů v důsledku změny právní regulace. Příprava a implementace komplexních programů dodržování předpisů, včetně školení klíčových zaměstnanců. Příprava klíčových strategií týkajících se vývoje regulace v daném odvětví.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi