Regelgeving
Fiscaliteit
Compliance

Regelgeving

We zijn er om u meer inzicht te geven in het belastingstelsel en wettelijk kader dat geldt voor uw onderneming.

Regelgevingsklimaat

Bescherming tegen sancties door overheidsinstanties. Vertegenwoordiging in beroepsprocedures tegen een onrechtmatig opgelegd besluit van een bestuursrechtelijk orgaan. Actualisering van de interne regelingen om overtreding van wettelijke regelingen als gevolg van wijzigingen in het regelgevingsklimaat te voorkomen. Samenstelling en implementering van uitgebreide complianceprogramma’s, inclusief opleiding van sleutelpersoneel. Samenstelling van sleutelstrategieën inzake ontwikkelingen in sectorregulering.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken