Daně
Veřejnoprávní regulace
Compliance

Daně

Můžete se spolehnout, že Vám pomůžeme dostát všem platným daňovým předpisům a pochopit regulatorní rámec vašeho podnikání.

Daňové aspekty

Volba právní formy. Systémy cen. Daňové aspekty transakcí prodeje a zpětného nájmu. Plánování mezinárodních provozů. Nástupnictví v rámci společnosti. Daňová optimalizace investičních rozhodnutí. Plánování ochrany aktiv. Přeshraniční záležitosti. Zvláštní daně.

Dodržování daňových předpisů

Jednání se správcem daně. Získávání závazných informací. Dohody o skutečnostech. Audit a závěrečná jednání.

Právní předpisy upravující finanční nabídky

Vedení šetření. Poradenství při vracení daní. Poradenství dalším zúčastněným stranám. Obrana při stíhání z daňových deliktů.

Daňová optimalizace

Vývoj a optimalizace podnikových struktur. Struktura skupiny podniku a koncepce holdingu. Daňová optimalizace M&A transakcí. Procesy přeměny. Outsourcing projektů. Daňově orientované podnikové finance.

Spory

Správní soudnictví ve věcech rozhodnutí finanční správy. Požadování odškodnění od správce daně. Vymáhání odpovědnostních nároků.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi