Dane
Regulatorika
Súlad s právnymi predpismi

Dane

Spoľahnite sa na nás pri posudzovaní otázok aplikovateľnosti daňových režimov a regulačného rámca Vášho podnikania.

Posudzovanie dane

Výber právnej formy. Oceňovacie systémy. Posudzovanie dane v prípade sale and lease back transakcií. Plánovanie medzinárodného sídla. Postúpenie spoločnosti. Optimalizácia dane pri investičných rozhodnutiach. Plánovanie ochrany majetku. Cezhraničné otázky. Vybrané daňové otázky.

Súlad s daňovými predpismi

Rokovania s daňovými orgánmi. Získavanie záväzných informácií. Faktické dohody. Auditovanie a konečné stretnutia.

Legislatíva týkajúca sa daňových ponúk

Vedenie vyšetrovaní. Poradenstvo ohľadne zmenených výnosov. Poradenstvo iným zúčastneným osobám. Obhajoba v trestných daňových veciach.

Poradenstvo v oblasti štruktúrovania daní

Vývoj a optimalizácia korporátnej štruktúry. Skupinová a holdingová štruktúra. Daňová optimalizácia M&A transakcií. Transformačné procesy. Outsourcovanie projektov. Daňovo orientované korporátne financovanie.

Spory

Odvolania a daňové súdne konania. Dobrovoľné zverejnenie informácií. Vyvodzovanie zodpovednosti.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať