Súlad s právnymi predpismi
Dane
Regulatorika

Súlad s právnymi predpismi

Spoľahnite sa na nás pri posudzovaní otázok aplikovateľnosti daňových režimov a regulačného rámca Vášho podnikania.

Analýza rizík a manažment

Prevencia pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti. Dodržiavanie predpisov emitenta. Ad hoc reportovanie. Komunikačné smernice. Kódex správania. Riadenie spoločnosti. ESG, protikorupčné smernice. Prevencia zodpovednosti výkonných riaditeľov, členov dozorných rád a výkonného manažmentu. Prevencia právneho rizika. Ochrana pred poškodením reputácie. Analýza rizík.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať