Compliance
Podatki
Doradztwo regulacyjne

Compliance

Skutecznie pomagamy klientom zrozumieć złożone mechanizmy podatkowe i przepisy mające zastosowanie do ich działalności.

Analiza i zarządzanie ryzykiem

Przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zapewnianie zgodności z zasadami ładu korporacyjnego. Opracowywanie i wdrażanie wytycznych antykorupcyjnych. Zapobieganie odpowiedzialności członków organów spółek. Zapobieganie materializacji ryzyk. Ochrona wizerunku. Analizy ryzyka.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?