Съответствие
Данъци
Регулаторни

Съответствие

Можете да разчитате на нас, за да ви помогнем да спазвате данъчните режими и да разбирате регулаторната рамка на вашия бизнес.

Анализ и управление на риска

Насоки за борба с прането на пари. Съответствие от страна на емитента. Ad-hoc отчитане. Указания за комуникация. Кодекс за поведение. Корпоративно управление. ESG, насоки за борба с корупцията. Предотвратяване на отговорността на изпълнителните директори, членовете на надзорния съвет и изпълнителното ръководство. Предотвратяване на реализирането на правни рискове. Защита срещу увреждане на репутацията. Анализ на риска.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас