IP
ИТ
TMT

IP

Ние сме отдадени на това да защитаваме нематериалните активи на вашия бизнес.

Управление на търговски марки и портфолио

Анализ и оптимизиране на съществуващите портфолиа на търговски марки. Придобиване на права върху индустриална собственост. Защита на права на собственост. Управление на домейни и портфолиа на търговски марки. Права върху имена. Домейни. Наблюдение на защитата на авторските права и установените права. Мониторинг на колизиите. Заявяване и регистрация на търговски марки. Процедури за нарушаване на права върху търговски марки. Лицензионни споразумения за търговски марки. Производство по възражение и отмяна. Споразумения за определяне на граници.

Правни гаранции

Избор на правилна стратегия за „защита“ и „атака“. Разработване на правно сигурни рекламни концепции. Прилагане на традиционна реклама. Промоции и друга подкрепа на продажбите. Проучване на правата. Проучвания на общественото мнение и проучвания на потребителите. Изготвяне на предупредителни текстове. Специални въпроси на конкурентното право.

Лицензи и срокове, и условия

Стратегии за мърчандайзинг и лицензиране. Лицензионни споразумения. Управление на лицензи. Условия за ползване. Изготвяне на условия за участие.

Закон за авторското право

Утвърждаване на авторско право. Контрол на спазването на предоставените права за използване. Оценка на възможностите за възстановяване на права за използване. Преговори с автори и носители на права.

Антитръстово право

Ценова политика и ценови условия. Споразумения за ексклузивност. Проектиране на дистрибуторски системи и клаузи за забрана на конкуренцията. Спазване на антитръстовите правила. Хоризонтални и вертикални споразумения.

Оспорвания

Съдебно представителство, включително патентни съдилища. Представителство пред Германското ведомство за патенти и търговски марки (GPTO) и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) (OHIM). Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Вътрешни и чуждестранни арбитражи.

Споразумения за поверителност

Търговски тайни и поверителност. Защита на търговската тайна и консултации. Фирмени насоки за защита на търговските тайни и ноу-хау. Структури на сделки за прехвърляне на търговски марки.

 


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас