IE
IT
TMT

IE

Merk- en portefeuillebeheer

Analyse en optimalisering van bestaande merkportefeuilles. Verwerving van industriële eigendomsrechten. Eigendomsbescherming. Beheer van domein- en merkportefeuilles. Naamrechten. Domeinen,. Beschikbaarheidsadvies. Bewaking van auteursrechtbescherming en gevestigde rechten. Collisiebewaking. Aanvraag en inschrijving van merken. Merkinbreukprocedures. Merklicentie-overeenkomsten. Verzet – en intrekkingsprocedures. Afbakeningsovereenkomsten.

Wettelijke waarborgen

Advies omtrent het beste verweers- en aanvalsstrategie. Juridische ondersteuning bij de ontwikkeling van reclameconcepten. Implementatie van traditionele reclamemedia. Promoties en verkoopondersteuning. Opiniepeilingen en consumentenonderzoek. Opstelling van waarschuwingen. Bijzondere mededingingsrechtelijke aangelegenheden.

Licenties en algemene voorwaarden

Verkoopondersteunings- en licentiestrategieën. Licentieovereenkomsten. Llicentiebeheer. Gebruiksvoorwaarden, Opstelling van deelnamevoorwaarden.

Auteursrecht

Instelling van auteursrechtelijke vorderingen. Ondersteuning bij naleving van verleende gebruiksrechten. Evaluatie van mogelijkheden voor terugvordering en exploitatierechten. Onderhandeling met makers en houders van rechten.

Antikartelwetgeving

Prijsbeleid en prijsvoorwaarden. Exclusiviteitsovereenkomsten. Opzet van distributiesystemen en concurrentiebedingen. Naleving van antikartelregels. Horizontale en verticale afspraken.

Geschillen

Juridische vertegenwoordiging, waaronder voor de octrooirechter. Vertegenwoordiging voor nationale autoriteiten en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Vertegenwoordiging voor de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO). Binnenlandse en buitenlandse arbitrage.

Geheimhoudingsovereenkomsten

Geheimhoudingsovereenkomsten: Handelsgeheimen en vertrouwelijkheid. Bescherming en begeleiding ten aanzien van handelsgeheimen. Ondernemingsrichtlijnen ter bescherming van handelsgeheimen en knowhow. Transactiestructuren voor de overdracht van merken.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken