IT
IE
TMT

IT

Wij zetten ons ervoor in de immateriële activa achter uw zakelijk succes te beschermen.

Informatietechnologie

Software-inkoop- en onderhoudsovereenkomsten. Wederverkoop- en distributieovereenkomsten. Bewaking van dienstverleningsniveaus. Beheer van functionele en behoeftenspecificaties. OEM- overeenkomsten. Ontwikkelingsovereenkomsten. Depotregelingen. Concurrentie- overeenkomsten. Overeenkomsten inzake openbroninfrastructuur. Cloudcomputing. Uitbesteding van IT. Beheer van vorderingen. IT-inkoop. IT-strafrecht. Databases.

Licentieverlening en contractenrecht

Licentieovereenkomsten. Gebruiksvoorwaarden. Deelnemingsvoorwaarden. Algemene zakelijke voorwaarden en service- en onderhoudsvoorwaarden. Contract- en licentiebeheer. Knowhowovereenkomsten. Joint ventures. Uittreding en tussentijdse overeenkomsten.

Internet en sociale media

Service- en providerovereenkomsten. Licentie- en contentovereenkomsten. Web 2.0. Richtlijnen voor sociale media. IT- regelingen voor gebruik. Bedrijfsovereenkomsten. Domeinrecht. Apps. Onlinemarketing.

Gegevensbescherming en IT-compliance

Gegevensverzameling en -gebruik. Gegevensbeschermingsrichtlijnen. Gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Gegevensbeschermingsvoorzieningen. Toegangsbeheer en rechtentoewijzing. Bindende bedrijfsvoorschriften. Interne gegevensoverbrenging. Standaard contractuele bepalingen in de EU. Due diligence. Vertegenwoordiging tegenover toezichthoudende autoriteiten. Bescherming van werknemersgegevens. Klokkenluiderssystemen.

E-Commerce

Opstelling van online distributieprocessen (B2B en B2C). Online- aansprakelijkheidskwesties. Online-mededingingsrechten en onlinereclame. Configuratie van webwinkels. Advies omtrent e-commerce. Consumentenbescherming en afstandsverkopen. Juridische beoordeling van websites. Beoordeling van disclaimers. Verplichting tot het geven van voorlichting en aanwijzingen. Licentieverlenings- en toezichtsprocedures. Domeinrecht. Algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsrichtlijnen.

IT-projecten

Opzet van technologieprojecten. Projectovereenkomsten, IT-uitbesteding en offshoremaatregelen. Bescherming ten aanzien van arbeidsrechtkwesties. Onderhandeling met werknemersvertegenwoordigers. Ondernemingsrechtelijke regelingen. Optimalisering van fiscale regelingen. Bescherming ten aanzien van anti- kartelkwesties. IT-transacties en IT- herstructurering.

Advies omtrent auteursrecht

Bescherming van softwareontwikkeling en productafbeeldingen, bewaking en onderhoud van verleende rechten en behandeling van exploitatierechten.

Geschillen

Binnenlandse en buitenlandse arbitrage. Vertegenwoordiging in rechte. Afzonderlijke bewijsprocedures. Domeinbemiddelingsprocedures. Bemiddelingsproces.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken