IT
IP
TMT

IT

Informační technologie

Smlouvy o nákupu a správě počítačového softwaru. Smlouvy o dalším prodeji a distribuci. Dohled nad kvalitou služeb. Kontrola funkcionality a dalších specifických požadavků. Smlouvy s výrobci originálního vybavení (OEM). Smlouvy o vývoji. Konkurenční doložky. “Open source infrastructure” smlouvy. Cloudová řešení. IT outsourcing. Správa pohledávek. Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT. Trestní právo v oblasti IT. Databáze.

Licence a smluvní právo

Licenční smlouvy. Podmínky užití. Podmínky účasti. Všeobecné obchodní podmínky pro obchodní užití, servis a údržbu. Správa smluv a licencí. Know-how smluv. Joint ventures. Úprava exitu.

Internet a sociální média

Smlouvy o poskytování služeb. Smlouvy o provozování. Licenční smlouvy. Web 2.0. Vytváření pokynů pro Web 2.0 sociální média. Vytváření předpisů pro užívání informačních technologií. Podnikové dohody. Právo internetových domén. Internetové a mobilní aplikace. Online marketing.

Ochrana osobních údajů a IT compliance

Shromažďování osobních údajů a jejich užívání. Pravidla pro ochranu osobních údajů. Užívání osobních údajů pro účely marketingu. Ustanovení o ochraně osobních údajů. Právní podpora v rámci oznamovacích a schvalovacích procesů. Kontrola přístupu a postoupení práv. Závazná vnitropodniková pravidla. Interní přenos dat. Standardní smluvní doložky EU. Due diligence. Zastupování před dozorovými orgány. Ochrana osobních údajů zaměstnanců. Whistleblowing.

E-Commerce

Obchodní vztahy v internetovém prostředí (B2B and B2C). Problematika odpovědnosti v online prostředí. Hospodářská soutěž v online prostředí. Online reklama. Nastavení internetových obchodů. Poradenství v oblasti e-commerce. Ochrana spotřebitele a problematika prodeje na dálku. Právní posouzení webových stránek. Právní posouzení disclaimers. Informační povinnost. Licencování a regulatorika. Právo internetových domén. Podmínky a pokyny k ochraně údajů.

Projekty v oblasti IT

Návrhy technologických projektů. Smlouvy související s projektem. Opatření týkající se outsourcingu a offshoringu IT. Pracovněprávní otázky. Jednání se zástupci zaměstnanců. Optimalizace daňového režimu. Řešení antimonopolních otázek. IT transakce. Restrukturalizace IT.

Poradenství v oblasti autorských práv

Ochrana vyvýjených softwarů a podoby produktů. Kontrola a údržba již udělených práv. Nakládání s užívacími právy.

Sporová agenda

Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení. Zastupování před soudy, včetně samostatných důkazních řízení. Mediační řízení.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi