IP
IT
TMT

IP

Naším cílem je chránit nehmotná aktiva vašeho obchodního úspěchu.

Ochranné známky a správa portfolia

Analýza a optimalizace stávajícího portfolia ochranných známek. Nabývání práv průmyslového vlastnictví. Správa doménových portfolií a portfolií ochranných známek. Ochrana jmen a názvů. Domény. Monitoring ochrany autorských a souvisejících práv. Monitorování možných střetů. Přihlášky a zápisy ochranných známek. Řízení o porušení práv k ochranným známkám. Licenční smlouvy k ochranným známkám. Námitková řízení a řízení o zrušení ochranných známek. Dohody o vymezení oblastí užívání ochranných známek.

Právní dohled

Poradenství ohledně nejvhodnějších defenzivních a ofenzivních strategií. Právní podpora v oblasti vývoje reklamních konceptů. Implementace tradiční reklamy. Propagace a podpora prodeje.  Průzkumy veřejného mínění a spotřebitelské průzkumy. Upozornění na porušování práv. Otázky v oblasti soutěžního práva.

Licence a obchodní podmínky

Obchodní a licenční strategie. Licenční smlouvy. Správa licencí. Podmínky užití. Vypracování podmínek účasti.

Autorské právo

Uplatňování pohledávek v oblasti autorského práva. Podpora ohledně dodržování udělených práv k užívání. Zhodnocení možností náhrady a zužitkování. Vyjednávání s tvůrci a držiteli práv.

Antimonopolní právo

Cenová politika a cenové podmínky. Dohody o exkluzivitě. Návrhy distribučních systémů a konkurenčních doložek. Antimonopolní compliance. Obchodní vztahy na horizontální a vertikální úrovni v souladu s antimonopolním právem.

Sporová agenda

Zastupování před soudy, včetně patentových soudů. Zastupování před vnitrostátními orgány a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Zastupování před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení.

Smlouvy o ochraně důvěrných informací

Poradenství ohledně ochrany obchodních tajemství.  Vnitropodniková pravidla o ochraně obchodních tajemství a know-how. Struktury transakcí pro převod obchodních značek.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi