Prawa własności intelektualnej
IT
Technologie, media i telekomunikacja

Prawa własności intelektualnej

Zarządzanie znakami towarowymi

Analiza i optymalizacja istniejących portfeli znaków towarowych. Nabywanie praw własności przemysłowej. Ochrona tytułu prawnego. Zarządzanie domenami i znakami towarowymi. Monitorowanie ochrony prawa autorskiego. Rejestracja znaków towarowych. Postępowania w zakresie naruszenia praw do znaków towarowych. Umowy licencyjne dot. znaków towarowych. Postępowania w zakresie unieważnienia znaku towarowego.

Środki ochrony prawnej

Wybór strategii obrony. Opracowywanie zgodnych z obowiązującym prawem koncepcji reklamowych. Wsparcie w zakresie sprzedaży. Badania opinii konsumentów. Zagadnienia z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Licencje i warunki korzystania

Umowy licencyjne. Strategie dot. korzystania z licencji. Warunki korzystania. Warunki uczestnictwa.

Prawo autorskie

Dochodzenie roszczeń związanych z prawem autorskim. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem uzyskanych praw. Negocjacje z posiadaczami praw.

Prawo antymonopolowe

Polityka cenowa. Umowy dot. wyłączności. Zakaz konkurencji. Porozumienia horyzontalne i wertykalne.

Spory

Postępowania przed sądami powszechnymi, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Arbitraż krajowy i międzynarodowy.

Umowy o zachowaniu poufności

Tajemnice przedsiębiorstwa i ich ochrona. Wytyczne w zakresie ochrony know-how. Transakcje sprzedaży marek.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?