IP
IT
TMT

IP

Ochranné známky a správa portfólia

Analýza a optimalizácia existujúceho portfólia ochranných známok. Akvizícia práv priemyselného vlastníctva. Ochrana práv. Administrácia portfólia domén a ochranných známok. Právo názvu. Domény. Monitorovanie ochrany autorského práva a založených práv. Monitoring kolízií. Podávanie a registrácia ochrannej známky. Konanie o porušení ochrannej známky. Zmluvy na licencovanie ochrannej známky. Vymedzovacie konania.

Právne zabezpečenie

Voľba správnej obrannej a útočnej stratégie. Vývoj právne bezpečnej reklamnej stratégie. Implementácia tradičnej reklamy. Propagácia a iné podpory predaja. Rešerš práv. Ankety a zákaznícke prieskumy. Príprava upozornení. Vybrané otázky súťažného práva.

Licencie a podmienky používania

Merchandizingové a licenčné stratégie. Licenčné zmluvy. Správa licencií. Podmienky používania. Príprava podmienok účasti.

Autorské právo

Potvrdenie autorského práva. Dohľad nad zákonnosťou pri priznaných právach na používanie. Ohodnotenie možnosti vymoženia a vyťaženia práva. Vyjednávanie s pôvodcom a držiteľom práva.

Protimonopolné regulácie

Cenové politiky a podmienky cien. Dohody o exkluzivite. Dizajn distribučných systémov a doložky zakazujúce konkurenciu. Súlad s protimonopolnými predpismi. Horizontálne a vertikálne porozumenie.

Spory

Súdne zastupovanie vrátane patentových sporov. Reprezentovanie pred Nemeckým úradom pre patenty a ochranné známky (GPTO) a pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (OHIM). Domáce a zahraničné arbitráže.

Dohody o mlčanlivosti

Obchodné tajomstvo a dôvernosť. Ochrana obchodného tajomstva a poradenstvo. Interné smernice na ochranu obchodného tajomstva a know-how. Štruktúra transakcií na prevod značiek.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať