IT
IP
TMT

IT

Sme zaviazaní slúžitť ako ochrancovia vášho nehmotného majetku prestavujúceho váš obchodný úspech.

Informačné technológie

Zmluvy na obstaranie a údržbu softvéru. Distribučné zmluvy. Zabezpečenie úrovne služieb. Kontrola funkcionalít a špecifikovaných požiadaviek. Subdodávateľské zmluvy. Zmluvy o vývoji. Zabezpečovanie úschov. Konkurenčné dohody. Zmluvy open source infraštruktúry. Cloud computing. Outsourcovanie IT. Manažment nárokov. IT obstarávanie. IT trestné právo. Databázy.

Licencovanie a zmluvné právo

Licenčné zmluvy. Podmienky používania. Podmienky účasti. Podmienky používania pre obchod, obsluhu a údržbu, Manažment licencií a zmlúv. Know-how zmluvy. Spoločné podniky. Dočasné dohody a exit manažment.

Internet a sociálne médiá

Servisné a poskytovateľské zmluvy. Licencie a obsahové zmluvy. Web 2.0. Smernice pre sociálne médiá. IT regulácie. Obchodné dohody. Právo domén. Aplikácie. Online marketing.

Ochrana osobných údajov a súlad s IT predpismi

Zbieranie a používanie údajov. Smernice na ochranu osobných údajov. Použitie osobných údajov na marketingové účely. Ustanovenia na ochranu osobných údajov. Kontrola prístupu a prideľovanie práv. Záväzné vnútropodnikové pravidlá. Interný presun údajov. EÚ štandardné zmluvné ustanovenia. Due diligence. Zastupovanie pred orgánmi dohľadu. Ochrana osobných údajov zamestnancov. Systém whistleblowingu.

E-Commerce

Príprava online distribučných procesov (B2B a B2C). Otázky online zodpovednosti. Online súťažné právo a online reklama. Konfigurácia e-shopov. Poradenstvo v oblasti e-commerce. Ochrana spotrebiteľov a otázky predaja na diaľku. Právna kontrola webových stránok. Posúdenie vyhlásení. Informačná a inštrukčná povinnosť. Licencovanie a procesy regulatoriky. Doménové právo. Podmienky používania a smernice o ochrane osobných údajov.

IT projekty

Dizajnovanie technologických projektov. Projektové zmluvy. Outsourcovanie a offshoring IT opatrení. Zabezpečovanie otázok pracovného práva. Vyjednávanie so zástupcami zamestnancov. Dojednania práva obchodných spoločností. Optimalizácia daňových dojednaní. Zabezpečovanie protimonopolných otázok. IT transakcie. IT reštrukturalizácie.

Poradenstvo v oblasti autorského práva

Ochrana vývoja softvéru a produktového dizajnu. Monitorovanie a udržiavanie priznaných práv. Zabezpečovanie využívacích práv.

Spory

Domáce a zahraničné arbitráže. Zastupovanie pred súdom. Samostatné konanie o dôkazoch. Mediácia konaní o doméne. Mediácia.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať