IT
Prawa własności intelektualnej
Technologie, media i telekomunikacja

IT

Naszym celem jest ochrona wartości niematerialnych, które są składową sukcesu naszych Klientów.

Technologie informacyjne

Umowy zakupu i utrzymania oprogramowania. Umowy odsprzedaży i dystrybucji. Zapewnianie odpowiednich poziomów świadczenia usług. Kontrola specyfikacji funkcjonalnych. Umowy OEM. Umowy o stworzenie oprogramowania. Umowy dot. infrastruktury open source. Rozwiązania chmury obliczeniowej. Outsourcing usług IT. Zarządzanie roszczeniami. Postępowania karne związane z branżą IT. Bazy danych.

Licencje i umowy

Umowy licencyjne. Warunki korzystania. Zarządzania umowami i licencjami. Umowy know-how. Tworzenie podmiotów joint venture.

Internet i media społecznościowe

Umowy o świadczenie usług. Umowy licencyjne. Wytyczne dot. mediów społecznościowych. Aplikacje. Marketing internetowy.

Ochrona danych i compliance

Gromadzenie i przetwarzanie danych. Wytyczne w zakresie ochrony danych. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Kontrola dostępu i przenoszenie praw. Regulaminy wewnętrzne. Wewnętrzne przekazywanie danych. Standardowe klauzule umowne. Badania due diligence. Reprezentacja przed organami nadzorczymi. Ochrona danych pracowników. Procedury whistleblowing.

Handel elektroniczny

Sporządzanie umów handlowych (B2B i B2C). Kwestie związane z odpowiedzialnością w Internecie. Prawo ochrony konkurencji. Reklamy internetowe. Konfiguracja sklepów internetowych. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności handlowej w Internecie. Ochrona konsumentów. Weryfikacja treści stron internetowych pod kątem obowiązujących przepisów. Obowiązek informacyjny. Procedury licencyjne i regulacyjne. Wytyczne w zakresie ochrony danych.

Projekty IT

Sporządzanie umów dla projektów technologicznych. Outsourcing usług IT. Ochrona praw pracowników. Negocjacje z przedstawicielami pracowników. Optymalizacja struktur podatkowych. Zagadnienia z zakresu prawa antymonopolowego. Transakcje IT. Restrukturyzacja działalności IT.

Prawo autorskie

Ochrona wizerunku marki i produktów. Monitorowanie przyznanych praw.

Spory

Arbitraż krajowy i międzynarodowy. Reprezentacja przed sądami powszechnymi. Mediacje.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?