В act legal вярваме, че личността, смелостта и непредубедеността определят характера на една организация и са от основно значение за постигането на успех.

0
Беше най-младият ни адвокат, когато стана партньор
0
% Процент на жените
0
Имаме 13 европейски офиса

Разнообразие

Разнообразните ни характери и индивидуални таланти ни правят особено силен партньор.

При нас ще се срещнете с хора с различна ориентация и повече от 30 националности, които съчетават най-добрите черти от своите различни светове и култури. Ние се отнасяме към всички хора с уважение. Създаваме равни възможности за развитие по всякакъв начин и с максимална подкрепа. Равното съотношение между жените и мъжете винаги е било даденост за нас. Това ни позволява да гарантираме максимална ефективност с балансирани действия и решения.

Насоките на „Хартата на многообразието“ са задължителни принципи, на които се основават нашите действия.

 

Околна среда

Ежедневно като доставчик на услуги се ангажираме да помагаме за опазването на съществуващите природни ресурси и да посрещаме предизвикателството на изменението на климата по всякакъв възможен начин.

Като успешна компания сме икономически способни да инвестираме в цифровизация, модерни технологии и устойчиви продукти.

Видеоконференциите вече заместват много от нашите бизнес пътувания. Благодарение на най-съвременните ни информационни технологии офисите ни са почти без хартия. От години обръщаме голямо внимание на енергийната ефективност на нашите офиси и последователно преминаваме към възобновяеми енергийни източници.
Всичко, което правим, правим амбициозно. Ние винаги се равняваме по най-добрата група от доставчици на услуги.

 

Безвъзмездни услуги/общност

Като успешен бизнес ние сме щастливи да се отблагодарим на общността. Както индивидуално, така и на корпоративно ниво.

Подкрепяме детски градини, училища и любителски спортни клубове. Популяризираме и предлагаме голям брой стажове всяка година, като се стремим да привлечем студенти от различни среди. Предоставянето на възможност да придобият опит в нашите фирми е от голямо значение за нас.

Редовно предлагаме услугите си на по-ниски цени или дори безплатно на избрани компании или благотворителни организации, които могат да се възползват от малко допълнителна помощ под формата на правен съвет.

 

Корпоративна култура

Знаем, че културата е също толкова важна, колкото и стратегията, за да се определи бизнес успехът. Съгласувана и динамична култура обаче не може да бъде изградена без хора, които споделят нашите основни ценности. Бизнес ценностите ни са залегнали в нашите практики. Работим и се забавляваме усилено, като същевременно се стремим да поддържаме отворена, приятелска култура за всички и предлагаме забавна, подкрепяща култура, в която служителите извличат най-доброто един от друг. Предлагаме на служителите си придобивки, които подобряват личния им живот, както и кариерата им. Накратко, ние разбираме какво кара хората да се чувстват добре!

Запазихме тази култура въпреки размера си. Това е едно от основните ни предимства, с което се гордеем и което ни отличава.

Собствената ни детска градина, мобилните офиси и индивидуалното работно време с възможност за лични занимания са условия на работа, които са даденост за нас вече 20 години. Престоят в чужбина, програмите за наставничество и допълнително обучение, изнесените и социалните събития са крайъгълните камъни на нашата сърдечна и в същото време професионална корпоративна култура.

При нас ще се чувствате сигурни. Ето защо нашият екип е изключително последователен. Ние не губим ноу-хау, непрекъснато укрепваме и сме трайно ценен партньор за нашите клиенти.
 

Като успешен бизнес ние сме щастливи да се отблагодарим на общността. Както индивидуално, така и на корпоративно ниво.