“Naše srdcia sú na správnom mieste. Sme presvedčení, že individualita, odvaha, otvorenosť a udržateľnosť sú základom charakteru a trvalého úspechu.”

0
Rokov bolo nášmu najmladšiemu partnerovi, keď bol menovaný
0
% Podiel žien
0
Národností v 13 európskych kanceláriách

Rozmanitosť

Najmä naše rozmanité osobnosti a individuálne talenty z nás robia silného partnera.

U nás stretnete viac ako 30 národností a zameraní, ktoré kombinujú najlepšie črty ich rôznych svetov a kultúr. Ku všetkým ľuďom sa správame s úctou. Vytvárame rovnaké príležitosti na rozvoj vo všetkých smeroch a s maximálnou podporou. Rovnaký pomer žien a mužov bol pre nás vždy samozrejmosťou. To nám umožňuje zaručiť maximálny výkon vyváženými činmi a rozhodnutiami.

Pokyny Charty rozmanitosti sú pre nás záväzným zásadami.

 

Životné prostredie

Ako poskytovateľ služieb sme každý deň odhodlaní pomáhať chrániť existujúce prírodné zdroje a podnebie akýmkoľvek spôsobom.

Ako úspešná spoločnosť sme ekonomicky schopní investovať do digitalizácie, moderných technológií a udržateľných produktov.

Videokonferencie už nahrádzajú mnohé naše pracovné cesty. Vďaka nášmu najmodernejšiemu IT sú naše kancelárie takmer bezpapierové. Celé roky venujeme osobitnú pozornosť energetickej efektívnosti našich kancelárií a postupne prechádzame na obnoviteľné energie.
Všetko, čo robíme, robíme ambiciózne. Náš štandard je najvyššia skupina poskytovateľov služieb.

 

Pro-bono / komunita

Darí sa nám. Preto sme radi, že môžeme niečo vrátiť komunite. Individuálne aj na podnikovej úrovni.

Podporujeme materské školy, školy a amatérske športové kluby. Každý rok podporujeme a ponúkame veľké množstvo stáží. Je pre nás veľmi dôležitým cieľom prilákať študentov z rôznych prostredí a dať im príležitosť získať skúsenosti v našich firmách.

Aby sme vybrali spoločnosti alebo charitatívne organizácie, pre ktoré bude užitočná pomoc vo forme právneho poradenstva, pravidelne ponúkame naše služby za zníženú cenu alebo dokonca zadarmo. Taktiež podporujeme start-upy kúpou ich produktov alebo služieb.

 

Firemná kultúra

Nie sme stroje, ale ľudia so srdcom a širokými záujmami. Naše rodiny a priatelia pre nás veľa znamenajú. Športujeme, bavíme sa – a radi a tvrdo pracujeme.

Túto kultúru podporujeme aj napriek našej veľkosti. Je to jedna z našich hlavných predností, na ktorú sme hrdí a ktorá nás odlišuje.

Naša vlastná škôlka, mobilné kancelárske riešenia, individuálna pracovná doba s priestorom pre osobné aktivity sú pre nás samozrejmosťou už 20 rokov. Pobyty v zahraničí, programy mentoringu a ďalšieho vzdelávania, externé kurzy a spoločenské akcie sú základnými kameňmi našej srdečnej a zároveň profesionálnej firemnej kultúry.

U nás sa budete cítiť príjemne. Preto je náš tím mimoriadne dôsledný, nestrácame know-how, neustále silnieme a sme trvalým hodnotným partnerom pre našich klientov.

Darí na nám. Preto sme radi, že môžeme niečo vrátiť komunite. Individuálne aj na podnikovej úrovni.