„Wierzymy, że osobowość, odwaga, otwarty umysł i zrównoważony rozwój leżą u podstaw długofalowego sukcesu.”

0
Tyle lat miał najmłodszy prawnik awansowany na stanowisko partnera w act legal
0
% Połowa zatrudnionych w act legal to kobiety
0
Narodowości w 13 biurach act legal

Różnorodność

Naszą siłę stanowi różnorodność i talent.

W act legal można spotkać ponad 30 narodowości, które wzajemnie wspierają się i czerpią z bogactwa swojej różnorodności. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć organizację, która szanuje, wspiera i promuje różnorodność, zapewniając wszystkim równe szanse rozwoju.

Wytyczne zawarte w „Karcie Różnorodności” są dla nas wiążącymi zasadami warunkującymi nasze działania.

 

Środowisko naturalne

Czujemy się w obowiązku wspierać ochronę zasobów naturalnych i klimatu.

Inwestujemy w cyfryzację, nowoczesne technologie i zrównoważone produkty.

Wideokonferencje już teraz zastępują w dużej mierze podróże służbowe. Nasze nowoczesne technologie informatyczne sprawiają, że nasze biura minimalizują zużycie papieru. Od lat zwracamy także szczególną uwagę na efektywność energetyczną naszych biur i sukcesywnie przechodzimy na odnawialne źródła energii. Ostrożnie dobieramy wszystkich naszych usługodawców. Wszystko, co robimy, robimy ambitnie.

 

Pro bono i wsparcie lokalnych społeczności

Rozwijamy się jako jednostki i organizacja. Z radością uwzględniamy w swojej strategii interes społeczeństwa.

Wspieramy przedszkola, szkoły i amatorskie kluby sportowe. Każdego roku zapraszamy do odbywania staży w naszych biurach. Dawanie możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia studentom z różnych środowisk ma dla nas ogromne znaczenie.

Regularnie wspieramy firmy i organizacje charytatywne w oparciu o preferencyjne stawki wynagrodzenia lub w formie bezpłatnych porad prawnych. Wspieramy również start-upy poprzez zakup ich produktów lub usług.

 

Kultura organizacyjna

Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć organizację, w której wspieramy się nie tylko w codziennej pracy na rzecz naszych Klientów, ale także wzajemnie szanujemy swój czas wolny i dzielimy wspólne pasje.

Wypracowaliśmy tę kulturę pomimo rozmiarów naszej organizacji. Wierzymy, że jest to jeden z atutów stanowiących o naszej sile.

Własne przedszkole, mobilne rozwiązania biurowe, elastyczny czas pracy z przestrzenią na rozwój osobisty to rozwiązania, które wypracowaliśmy na przestrzeni 20 lat. Staże zagraniczne, programy mentorskie i dokształcające oraz wydarzenia integracyjne są podstawą naszej przyjaznej i jednocześnie profesjonalnej kultury organizacyjnej.

Dajemy naszym zespołom warunki do rozwoju i samodoskonalenia. Wierzymy, że takie środowisko pracy wpływa korzystnie również na usługi, które dostarczamy na co dzień naszym Klientom.

Rozwijamy się jako jednostki i organizacja. Z radością uwzględniamy w swojej strategii interes społeczeństwa.