"Naše srdce jsou na správném místě. Jsme přesvědčeni, že individualita, odvaha a otevřenost jsou základem charakteru a trvalého úspěchu.“

0
Let bylo naší nejmladší Partnerce, když byla jmenována.
0
% Podíl žen
0
Národností v 13 evropských kancelářích

Diverzita

Zejména naše rozmanité osobnosti a individuální nadání z nás dělají Vašeho silného partnera.

U nás se setkáte s více než 30 národnostmi, které kombinují to nejlepší z odlišných světů a kultur. Ke všem lidem přistupujeme s úctou. Vytváříme rovné příležitosti pro rozvoj ve všech směrech. Vyrovnaný poměr žen a mužů ctíme již léta.

„Diversity Charter“ je pro nás v každém směru závazná.

Životní prostředí

Přestože pro nás, jako poskytovatele služeb, není možné zásadním způsobem přispět k ochraně životního prostředí, zavázali jsme se k pomoci chránit stávající přírodní zdroje a klima jakkoli to bude možné.

Jako prosperující společnost máme dostatek prostředků na investice do digitalizace, moderních technologií a udržitelných produktů.

Videokonference již běžně nahrazují mnoho našich služebních cest. Moderní technologie, které využíváme, umožňují, že naše kanceláře mohou být téměř bezpapírové. Dlouhá léta věnujeme pozornost energetické efektivnosti našich kanceláří a postupně přecházíme na obnovitelné energie.

Pro-bono / komunita

Jsme úspěšní. Proto jsme rádi, že můžeme společnosti něco vrátit – a to jak individuálně, tak na firemní úrovni.

Podporujeme mateřské školky, základní i střední školy stejně jako amatérské sportovní kluby. Každý rok nabízíme studentům řadu stáží. Je pro nás velmi důležité oslovit studenty s různým zázemím a nabídnout jim příležitost získat zkušenosti v našich firmách.

Vybraným společnostem nebo charitativním organizacím, kterým může pomoci naše právní rada, pravidelně nabízíme naše služby za sníženou sazbu nebo zcela zdarma. Mimoto podporujeme start-up projekty nakupováním jejich produktů či služeb.

Firemní kultura

Nejsme stroje, ale lidé se srdcem a rozličnými zájmy. Naše rodiny a přátelé jsou pro nás důležití. Sportujeme, bavíme se – a máme rádi svoji práci.

Že jsme si osvojili tuto firemní kulturu je jednou z našich hlavních výhod, na kterou jsme hrdí a která nás odlišuje od ostatních.

Naše vlastní mateřské školky, mobilní kancelář a individuální pracovní dobu s dostatečným prostorem pro osobní život využíváme již 20 let. Zahraniční pracovní stáže, mentorské a další vzdělávací programy mimo pracoviště a společenské akce jsou základními kameny naší srdečné a zároveň profesionální firemní kultury.

S námi se budete cítit komfortně. Náš tým je velmi důsledný, neztrácí know-how a neustále roste. Proto je pro naše klienty cenným partnerem.

Jsme úspěšní. Proto jsme rádi, že můžeme společnosti něco vrátit, a to jak individuálně, tak na úrovni firmy.