Nieruchomości
Budownictwo
Infrastruktura

Nieruchomości

Jesteśmy po Twojej stronie, od prawnego zarządzania projektami pod klucz po negocjacje z głównymi najemcami.

Doradztwo transakcyjne

Nabywanie i sprzedaż pojedynczych nieruchomości oraz pełnych portfeli nieruchomościowych. Finansowanie inwestycji. Tworzenie struktur korporacyjnych i podatkowych. Projekty deweloperskie. Tworzenie podmiotów joint venture dla inwestycji nieruchomościowych.

Obsługa bieżąca

Umowy najmu i dzierżawy. Zarządzanie umowami. Kwestie związane z księgami wieczystymi oraz ewidencją gruntów i budynków. Zarządzanie obiektami. Kwestie związane z obowiązującymi opłatami. Optymalizacja kosztów operacyjnych. Umowy z pośrednikami. Dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Zagadnienia związane z upadłością. Bieżąca obsługa finansowań. Prowadzenie mediacji.

Finansowanie

Finansowanie nabycia nieruchomości i projektów deweloperskich. Ustanawianie i obsługa zabezpieczeń.

Pozostałe usługi

Doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji i pozwoleń. Renegocjacje zawartych umów. Postępowanie egzekucyjne. Sporządzanie opinii prawnych. Monitorowanie wykonywania umów. Zagadnienia związane z upadłością.

Spory

Odzyskiwanie należności. Reprezentacja przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Uzyskiwanie zabezpieczenia roszczeń. Skarga pauliańska. Zajęcia aktywów krajowych i zagranicznych. Postępowanie egzekucyjne.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?