Budownictwo
Nieruchomości
Infrastruktura

Budownictwo

Jesteśmy po Twojej stronie, od prawnego zarządzania projektami pod klucz po negocjacje z głównymi najemcami.

Doradztwo na wszystkich etapach procesu budowy

Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby projektu. Wsparcie przy przetargach. Doradztwo w zakresie umów konsorcjum. Sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane (w tym umów opartych na FIDIC dla międzynarodowych projektów budowlanych). Doradztwo w zakresie umów z architektami, projektantami, inżynierami i kierownikami projektu. Doradztwo w zakresie umów o generalne wykonawstwo i roboty budowlane. Wsparcie w zakresie zarządzania roszczeniami i umowami. Doradztwo w zakresie podstaw prawnych rozwiązywania umów, zawieszania wykonywania robót i usług oraz niewypłacalności stron. Wsparcie w procedurach uzyskiwania pozwolenia na budowę. Negocjacje i doradztwo w zakresie niezbędnych porozumień dobrosąsiedzkich. Doradztwo w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego. Sporządzanie umów najmu dostosowanych do potrzeb danego projektu.

Finansowanie

Doradztwo przy wyborze optymalnej formy finansowania spośród dostępnych źródeł: kredytów inwestycyjnych, leasingu, obligacji i innych alternatywnych modeli finansowania. Negocjowanie głównych warunków finansowania (term sheet). Negocjowanie umów kredytowych, zabezpieczeń oraz umów towarzyszących. Doradztwo w zakresie umów kredytów konsorcjalnych, umów instrumentów pochodnych oraz ubezpieczeń kredytów.

Strukturyzacja podatkowa

Strukturyzacja reorganizacji grup kapitałowych (łączenie, podział, aport, przekształcenie), transakcji kupna i sprzedaży. Efektywne pod względem podatkowym strukturyzowanie zagadnień związanych z transakcjami, w tym leasing nieruchomości, sprzedaż i leasing zwrotny, REITy, projektowanie struktur funduszy, zasady kapitalizacji, podatkowe due diligence, podatek u źródła i podatek od nabycia nieruchomości. Strukturyzacja działalności międzynarodowych grup. Analiza wpływu klauzuli GAAR oraz ryzyk podatkowych (w tym związanych z CFC). Analiza skutków VAT w odniesieniu do transakcji na aktywach (asset deal).

Bieżące doradztwo

Negocjacje bieżących zmian w trakcie trwania projektu oraz doradztwo związane z bieżącą działalnością. Doradztwo w kwestiach związanych z wydajnością i gwarancją. Zarządzanie projektem.

Zamówienia publiczne

Analiza podstaw wyboru właściwej formy udzielenia zamówienia i monitorowanie procedur przetargowych. Doradztwo w zakresie udziału w przetargach oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Wsparcie w zakresie programów UE. Analiza dokumentacji i umów pod kątem możliwości wnioskowania o zmianę tych dokumentów. Postępowania odwoławcze i doradztwo po zawarciu umowy. Wsparcie w zakresie zarządzania roszczeniami, ochrony prawnej (w tym alternatywne metody rozwiązywania sporów), projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i licencji.

Spory sądowe

Postępowania sądowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów (w tym arbitraż) związane z projektami infrastrukturalnymi.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?